Mail

Lees eens een
andere .

Tori

zet zich als stichting in voor een inclusiever kinderboekenlandschap. Tori is in het leven geroepen om kinderen door middel van (prenten)boeken een realistisch beeld te geven van onze samenleving. Dit door kinderen spiegels en ramen te bieden in de boeken die hen worden voorgelezen.

*Tori betekent in het Sranan verhaal, in het Japans verdediger en in het Amerikaans Engels overwinnaar.

Waarom?

Een meer diverse en inclusieve representatie van de samenleving in kinderboeken draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Als kinderen al op jonge leeftijd boeken lezen en leren over verschillende onderwerpen die aansluiten bij onze huidige samenleving, waarin zij zichzelf of anderen kunnen herkennen, en zo in aanraking komen met verschillende culturen, emoties, achtergronden en (on)gelijkheid, kan dat bijdragen aan meer begrip voor elkaar – ook op latere leeftijd.

Wat doen we?

Een inclusief kinderboekenmilieu

Tori zet zich in voor een inclusief kinderboeken milieu vol verhalen waar alle kinderen zich mee kunnen identificeren,
zodat kinderen al op jonge leeftijd ontdekken dat ze deel uitmaken van een kleurrijke samenleving en diversiteit zien als kracht.

Herkenning en erkenning

(Prenten)boeken met spiegels en ramen waarin de Tori Thema’s besproken worden zijn een waardevolle tool voor het ontwikkelen van het bewustzijn van kinderen.
Zij bieden herkenning, ontdekking, grond voor gesprek en kunnen verenigen.

* Spiegels zijn boeken waarin kinderen zich herkennen in de boeken die ze wordt voorgelezen en ramen zijn boeken die je helpen om anderen beter te begrijpen.

Ruimte voor dialoog, voor verzorgers en kinderen

Tori vindt dat kinderboeken nog niet genoeg worden ingezet om het gesprek over inclusie aan te gaan.
Dit willen wij veranderen, daarom gaan wij door middel van deze boeken het gesprek wel aan en geven we scholen, ouders en bedrijven de kans om deze gesprekken op een laagdrempelige, leerzame manier te voeren. Gesprekken worden gevoerd vanuit het thema’s van de boeken, we bespreken wie het boek heeft geschreven, vanuit welk oogpunt, wat voelde deze persoon en daar aan tegenover, welk verhaal wordt nu niet gehoord? Tori biedt alle tools die nodig zijn om er een leerzame, leuke dag van te maken.

Tori is voor alle kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud.

Organisatie

Bestuur

Bestuur: Christine Ottens (voorzitter), Veralyn Plooijer (penningmeester), Leroy Niemel (secretaris)

Vestiging

Adres
Roomolenstraat 17B
1015 AN
Amsterdam

KVK
82359105